Wisscom

Fotos, tekster og korrektur

Tænk ud af boksen...

og få det bedste resultat


Wisscom

Kreativ kommunikation

Virksomheds-

konsulent

Hos Wisscom elsker vi at arbejde kreativt med det danske sprog. Vi tilbyder tekstforfatning af en lang række kommunikative tekster samt korrekturlæsning.

Vi tager desuden fotos i forbindelse med tekstarbejdet.


Læs mere her.

Wisscom er en kommunikations- og konsulentvirksomhed, der holder til på toppen af Horsens med Nørre Strand som nabo. Vi er en lille virksomhed med store ambitioner.

Vi har den grundtanke, at god kommunikation har et mål. Man kommunikerer, fordi man har noget relevant at fortælle. Vores mission er at hjælpe vores kunder med at finde sig selv og skabe en solid identitet igennem kreative og holdbare kommunikationsløsninger.


Hos Wisscom søger vi konstant at udvikle os og finde nye og bedre måder at kommunikere på for og med vores kunder.   


Lær os at kende her


Virksomheder har mange opgaver inden for kommunikation. Det gælder  den eksterne kommunika-tion til kunder og andre interes-senter samt den interne kommuni-kation til medarbejderne.

Vi tilbyder hjælp til den langtsigtede og strategiske kommunikations-planlægning og udførelse samt til de dagligdags opgaver.

Vi har specialiseret os i følgende områder:

Produktionsvirksomheder

Uddannelsesinstitutioner

Natur- og udeliv


Læs mere her.